Báo cáo: Cảnh sát Venezuela tàn bạo như thế nào?

Báo cáo: Cảnh sát Venezuela tàn bạo như thế nào?

29 de septiembre de 2019 Vanessa Đỗ Nghiên cứu ở Venezuela do Keymer Ávila đứng đầu, chỉ ra rằng an ninh ở nước này đã được quân sự hóa trong 8 thập kỷ qua, với bạo lực logic trong nhóm kẻ tội phạm (và, trong tình trạng tốt, người nghèo) bị coi là kẻ thù. Các sĩ quan...